ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR

COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE                                              

Nr. 22.101 / 10.11.2023                                                   

     

A N U N Ț

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional

superior celui deținut anterior

                  

În conformitate cu prevederile art. 554 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 69, art. 71, art. 72 și art. 74 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brașov organizează la sediul instituţiei din municipiul Brașov, str. Calea Feldioarei, nr. 20A examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcții contractuale:

 

  • din funcția contractuală de inginer, grad/treaptă II în funcția contractuală de inginer, grad/trapta I – OG 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul DSVSA Brașov;
  • din funcția contractuală de medic veterinar, grad/treaptă III în funcția contractuală de medic veterinar, grad/trapta II – Ordinul ANSVSA 64/2007 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul DSVSA Brașov;
  • din funcția contractuală de medic veterinar, grad/treaptă III în funcția contractuală de medic veterinar, grad/trapta II – Ordinul ANSVSA 64/2007 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul DSVSA Brașov;
  • din funcția contractuală de medic veterinar, grad/treaptă II în funcția contractuală de medic veterinar, grad/trapta I – Ordinul ANSVSA 64/2007 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul DSVSA Brașov.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului:

– 24.11.2023 ora 10.00 – proba scrisă la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor BRAȘOV din municipiul Brașov, str. Calea Feldioarei, nr. 20A, județul Brașov.

Condiţii de participare:

          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1366/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv :

– să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate

–  să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deținut.

Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu:

–  cererea de înscriere ;

– adeverinţa eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează ;

–  copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Modalitatea de desfășurare a examenului:

Examenul de promovare în gradul profesional constă în probe, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă.

Numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă se pot prezenta la următoarea probă.

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor BRAȘOV – Compartiment Juridic și Resurse Umane, din municipiul Brașov, str. Calea Feldioarei, nr. 20A, județul Brașov în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la sediul și pe pagina de internet a instituției, în perioada 10.11.2023 – 16.11.2023, până la ora 1700.

Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, în data de 17.11.2023, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la examen.

Proba scrisă are loc în data de 24.11.2023 ora 10.00 la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor BRAȘOV din municipiul Brașov, str. Calea Feldioarei, nr. 20A, județul Brașov, și constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitară – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov şi la secretarul comisiei de examen/concurs, doamna jr. Doboș Ioana Daniela, tel. 0268440257, e-mail: dobos.daniela-bv@ansvsa.ro.

 

Prezentăm în anexa atașată bibliografia și tematica prevăzută pentru examenul de promovare în grad superior celui deținut anterior pentru funcțiile contractuale, astfel cum au fost stabilite la nivelul stucturilor de specialitate din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brașov.

 

Afișat în data de 10 noiembrie 2023, ora 09.30 la sediul și pe pagina de internet a Direcției Sanitară – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov.

 

Bibliografie promovare contractuali noiembrie 2023

Formular inscriere contractuali

Rezultatul selectiei dosarelor de promovare

Proces verbal selectie dosare promovare

Rezultate proba scrisa promovare contractuali

Rezultate finale promovare contractuali