REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DETINUT ANTERIOR, PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DE EXECUTIE

COMISIA DE EXAMEN

Nr. 19024  / 26.09.2023

Document afişare rezultate probă scrisă /26.09.2023

 

 ANUNȚ:

privind rezultatul proba scrisă la examenul organizat pentru promovarea

în gradul imediat superior celui deținut anterior

 

Comisia de examen numită prin decizia nr. 81/24.08.2023, pentru examenul de promovare din funcția publică de execuție de :

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Biroul Siguranța Alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Biroul Sănătate Animală din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier ,clasa I gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Circumscripțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Circumscripțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,

         Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) şi art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs/examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

Crt.

Nr. înregistrare dosar candidat: Functia publica

pentru care candideaza,

Institutia:

Punctaj

proba scrisa

(puncte)

Aprecierea candidatului

admis / respins

Obs. :
1. ID nr. 17331 / 31.08.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

85.00 ADMIS
2. ID nr. 17332 / 31.08.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

100.00 ADMIS
3. ID nr. 17629 / 05.09.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

90.00 ADMIS
4. ID nr. 17809 / 06.09.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

90.00 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (r), care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar cu acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. Afişat astăzi 26.09.2023, ora 13.30 la sediul D.S.V.S.A. Brașov din mun. Brașov, Calea Feldioarei, nr. 20A si pagina Web: www.brasov.dsvsa.ro .

 

Secretarul comisiei de examen ,

Consilier superior – Varga Mgdalena