REZULTATUL SELECȚIEI DE DOSARE A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTA DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE   

 

Rezultatul selecției de dosar 10.158 din data de 31.05.2024

 

Încheiat astăzi, 31.05.2024, în urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală – Compartimentul Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare al Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor Braşov.

Având în vedere prevederile art. 97, alin. (1), (2) si (3) din Anexa nr. 10, OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza deciziei directorului executiv nr. 127 din 08.05.2024 s-a întrunit și a procedat la analizarea și selecția dosarelor candidaților înscriși concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală – Compartimentul Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare din cadrul D.S.V.S.A. Brașov, pe baza condițiilor de participare și a documentelor depuse de candidați.

În urma verificărilor dosarelor de înscriere la concursul de recrutare, se constată că a fost depus un singur dosar cu toate documentelele solicitate în vederea respectării condițiilor stabilite în anunț, iar comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. Crt. Nr. înregistrare dosar candidat Funcția solicitată Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivele respingerii dosarului/

Observații

1. ID nr. 9823 / 23.05.2024 Consilier, clasa I, grad profesional superior ADMIS

 

Candidații declarați admiși la proba de selecție a dosarelor, vor susține proba scrisă în data de 12.06.2024, ora 11.30, la sediul instituţiei – Direcția Sanitară – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov din municipiul Brașov, str. Calea Feldioarei, nr. 20A.

Afișat astăzi, 31.05.2024, ora 11,30 la sediul D.S.V.S.A. Brașov și pe pagina de internet a instituției.

 

SECRETAR,

                                                                    Jr. DOBOȘ Ioana – Daniela