REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DETINUT ANTERIOR, PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DE EXECUTIE

COMISIA DE EXAMEN

Nr. 19036  / 26.09.2023

Document afişare rezultate FINALE /26.09.2023

 

ANUNȚ:

privind rezultatul FINAL la examenul organizat pentru promovarea

în gradul imediat superior celui deținut anterior

 

Comisia de examen numită prin decizia nr. 81/24.08.2023, pentru examenul de promovare din funcția publică de execuție de :

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Biroul Siguranța Alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Biroul Sănătate Animală din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier ,clasa I gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Circumscripțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Circumscripțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale :

Nr.

crt.

Nume

și Prenume

candidat (ID)

Functia

publica pe

care

promoveaza

Rezultatul

selectiei

dosarelor

Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj final

(proba scrisa+

proba interviu)

Rezultatul final al

examenului

de promovare

în grad

1.      ID nr. 17331 / 31.08.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

ADMIS 85.00  

76.66

 

161.66

ADMIS
2.      ID nr. 17332 / 31.08.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

ADMIS 100.00  

70.00

 

170.00

ADMIS
3.      ID nr. 17629 / 05.09.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

ADMIS 90.00  

56.66

 

146.66

ADMIS
4.      ID nr. 17809 / 06.09.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

ADMIS 90.00  

56.66

 

146.66

ADMIS

Afişat astăzi 26.09.2023, ora 16.45 la sediul D.S.V.S.A. Brașov din mun. Brașov, Calea Feldioarei, nr. 20A si pagina Web: www.brasov.dsvsa.ro .

Secretarul comisiei de examen ,

Consilier superior – Varga Magdalena