REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DETINUT ANTERIOR, PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DE EXECUTIE

COMISIA DE EXAMEN

Nr. 19033 / 26.09.2023

Document afişare rezultate proba interviu /26.09.2023

 

ANUNȚ:

privind rezultatul proba interviu la examenul organizat pentru promovarea

în gradul imediat superior celui deținut anterior

 

Comisia de examen numită prin decizia nr. 81/24.08.2023, pentru examenul de promovare din funcția publică de execuție de :

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Biroul Siguranța Alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Biroul Sănătate Animală din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier ,clasa I gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Circumscripțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I gradul profesional superior;

– din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Circumscripțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Braşov în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,

         Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs/examen comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr.

Crt.

Nr. înregistrare dosar candidat: Functia publica

pentru care candideaza,

Institutia:

Punctaj

proba interviu

(100 puncte)

Aprecierea candidatului

admis / respins

Obs. :
1. ID nr. 17331 / 31.08.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

76.66 ADMIS
2. ID nr. 17332 / 31.08.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

70.00 ADMIS
3. ID nr. 17629 / 05.09.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

56.66 ADMIS
4. ID nr. 17809 / 06.09.2023 consilier superior

D.S.V.S.A. Brașov

56,66 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (r), care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na ec. Varga Magdalena.

Afişat astăzi 26.09.2023, ora 16.10 la sediul D.S.V.S.A. Brașov din mun. Brașov, Calea Feldioarei, nr. 20A si pagina Web: www.brasov.dsvsa.ro .

 

Secretarul comisiei de examen,

Consilier superior – Varga Magdalena